Waarom het Virtueel Mediahuis?

Digitale innovaties bieden oplossingen voor onze problemen
Samenwerken kan nu praktisch, slim en eenvoudig

Wij weten niet welke mooie parels er zijn in Den Haag
Er zijn zoveel mediakanalen, hoe kan ik mijn doelgroep bereiken?


Het Virtueel Mediahuis is een initiatief van de gemeente Den Haag en voorziet in de behoefte aan betere samenwerking tussen mediaorganisaties in Den Haag. In de praktijk zijn er veel drempels om samen te werken. Waardevolle content is niet bekend bij andere partners, is erg versnipperd en het uitwisselen gaat vaak omslachtig. Denk bijvoorbeeld aan het delen van video of het verspreiden van nieuwsberichten met foto’s.
Tegelijkertijd zijn er digitale innovaties die hiervoor slimme oplossingen en online faciliteiten bieden. In het Virtueel Mediahuis worden deze mediafaciliteiten ingericht en wordt praktisch invulling gegeven aan de samenwerking. Het Virtueel Mediahuis wordt opgebouwd in nauwe samenwerking met mediaorganisaties in Den Haag.
Uiteindelijk draait het nog steeds om het maken van geweldige en relevante media
Digitalisering en internet bieden een wereld aan mogelijkheden


Door digitalisering en internet is het medialandschap sterk aan het veranderen. Diversiteit van content en mediakanalen neemt toe en burgers gaan meer en meer ook zelf content produceren. Diverse digitale innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om content te verzamelen, bewerken en verspreiden. Maar ook voor nieuwe vormen van samenwerking in netwerken.
In het Virtueel Mediahuis worden deze innovatieve mogelijkheden benut. De projectvisie van het Virtueel Mediahuis is om mediaorganisaties optimaal te faciliteren in het samenwerken en burgerjournalistiek ruimte te geven waardoor zij geweldige en relevante media kunnen creëren. In het Virtueel Mediahuis kan iedereen zijn content op professionele wijze beheren en inzicht krijgen in de distributie.
Slimmer organiseren en op een nieuwe manier samenwerken
Innovatieve mediafaciliteiten voor iedereen bereikbaar


Het Virtueel Mediahuis is een samenwerkingsverband tussen mediaorganisaties in de stad Den Haag, dat de samenwerking versterkt en verbetert. Het biedt innovatieve digitale mediafaciliteiten om beter en sneller te kunnen samenwerken. Daarnaast wordt het verspreiden van nieuws en media, naar digitale kanalen zoals websites, mobiel, muurkranten, televisie en sociale media veel eenvoudiger.
Meedoen betekent ‘willen samenwerken’
De deur van het Virtueel Mediahuis staat open


Het Virtueel Mediahuis is voor alle organisaties die dagelijks met media in de stad Den Haag bezig zijn. Het Virtueel Mediahuis is begin 2016 gestart. De huidige deelnemers zijn:
 • Stadsomroep Den Haag
 • Haagse Dingen
 • RTV Discus
 • SegbroekTV
 • WijkTV Den Haag
 • Gemeente Den Haag
 • Cineac Den Haag
 • RTV West
Wilt u ook meedoen? Lees meer hier.
Mediaorganisaties versterken elkaar door slimmer samen te werken
 • Gezamenlijke activiteiten ontwikkelen in media- en journalistieke producties
 • Meer ruimte geven aan initiatieven voor burgerjournalistiek
 • Hergebruiken van video en foto’s in een gezamenlijke online mediatheek
 • Het creëren van een hefboom in bereik door gebruik te maken van elkaars distributiekanalen

Wat is het Virtueel Mediahuis?

Met het Virtueel Mediahuis worden professionele
mediafaciliteiten voor iedereen bereikbaar

Hoe werkt het?

De MediaHub creëert een nieuwe wereld aan mogelijkheden
Met de mediatheek kun je zoeken naar parels van Den Haag


In het Virtueel Mediahuis wordt gebruikgemaakt van de MediaHub. Dit is een beproefd online platform voor het verwerken, beheren en verspreiden van diverse vormen van content zoals video, audio, foto en tekst. Elke deelnemer heeft eigen account op de MediaHub waarmee zij hun eigen mediakanalen kunnen voorzien van content; van TV tot sociale media. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om content te plaatsen in de mediatheek van het Virtueel Mediahuis en om content te delen met of te ontvangen van partners in het Virtueel Mediahuis.
In het Virtueel Mediahuis wordt ook gebruikgemaakt van het netwerk van digitale muurkranten. De digitale muurkrant heeft een eigen redactiesysteem dat is gekoppeld aan de MediaHub, zodat het uitwisselen van nieuws heel eenvoudig gaat.
Kerngroep voert regie en toont eigenaarschap
Elke deelnemer voert regie over eigen content


Het Virtueel Mediahuis is volop in ontwikkeling. Een kerngroep geeft richting aan en toont eigenaarschap in deze ontwikkeling. De deelnemende mediaorganisaties hebben zitting in deze kerngroep en maken afspraken over de samenwerking, hoe om te gaan met content die gedeeld wordt etc.
Stadsomroep Den Haag voert de regie over de dagelijkse journalistieke samenwerking.
Uiteraard voert elke deelnemer zelf de regie over zijn eigen content en mediakanalen en beslist zelf welke content gedeeld wordt met andere partners.
Met één vink deel je met partners
Alles waar ik trots op ben, plaats ik in de mediatheek


Er zijn twee manieren om je content te delen met partners in het Virtueel Mediahuis.
 • Partnerdeling Virtueel Mediahuis
  Per nieuwsbericht, foto of video kun je aangeven met welke partner je deze wilt delen. Dit gaat heel eenvoudig door aanvinken. Elke partner krijgt daarna automatisch een bericht dat er content gedeeld is en kan deze content gebruiken om te publiceren op zijn eigen mediakanalen.

 • Mediatheek Virtueel Mediahuis
  Per nieuwsbericht, foto of video kun je aangeven of je deze wilt plaatsen in de mediatheek van het Virtueel Mediahuis. Ook dit gaat heel eenvoudig door aanvinken. De content inclusief de metadata wordt daarna automatisch geplaatst in de mediatheek. 
Andere partners kunnen vrij zoeken in de mediatheek en content gebruiken voor bijvoorbeeld een eigen nieuwsbericht of de content publiceren op zijn eigen mediakanalen.
Burgerjournalistiek krijgt de ruimte
Zichtbaar en vindbaar worden


Er zijn diverse vormen van burgerjournalistiek. Van individuele bloggers tot en met volwaardige Wijk tv-kanalen. Een aantal burgerjournalistiekinitiatieven is ook partner van het Virtueel Mediahuis.
Het Virtueel Mediahuis wil volop ruimte aan geven aan burgers die vanuit betrokkenheid met de stad Den Haag content maken. Dit betekent in de praktijk dat burgerjournalisten eenvoudig content kunnen aanleveren aan deelnemers van het Virtueel Mediahuis. Daarnaast worden mogelijkheden ontwikkeld om bijdragen online beter zichtbaar te maken voor een groter publiek.
Alle mediaorganisaties die willen samenwerken met andere partners in Den Haag kunnen meedoen. Tijdens de projectperiode in 2016 kunnen de deelnemers kosteloos gebruikmaken van de mediafaciliteiten. Na de projectperiode zal het Virtueel Mediahuis zelfstandig geëxploiteerd worden en levert elke deelnemer een financiële bijdrage aan het gebruik van de faciliteiten. Voor maatschappelijke initiatieven die uitsluitend werken met vrijwilligers is er een speciale regeling.
Het Virtueel Mediahuis is een initiatief van de gemeente Den Haag en voorziet in de behoefte van mediaorganisaties aan een betere samenwerking.

De organisatie en het bestuur van het Virtueel Mediahuis liggen in handen van de kerngroep.
Het Virtueel Mediahuis wordt zelfvoorzienend na afloop van het project. Tijdens het project wordt gewerkt aan een duurzaam organisatie- en exploitatiemodel; de kerngroep werkt deze organisatievorm uit. Tijdens de projectperiode kunnen deelnemers kosteloos gebruikmaken van de mediafaciliteiten. Na afloop zijn de kosten voor de deelnemers, de hoogte van de kosten hangt af van de aard van het gebruik (maatschappelijk versus zakelijk), de intensiteit van het gebruik en het bereik.

Neem contact op voor meer informatie over de kosten na afloop.
Ja dat kan. De MediaHub die als mediafaciliteit wordt gebruikt, is een open backend platform. U kunt als bedrijf frontends, webapplicaties of informatiediensten leveren aan de deelnemers van het Virtueel Mediahuis; zoals websites, mobiele apps of dienstportals. 
Voor developers is er een zeer uitgebreide API beschikbaar. En voor WordPress is er een plugin beschikbaar om WordPress websites te voeden met content uit de MediaHub.

Neem voor meer informatie contact op.
U heeft de regie. Als deelnemer beslis je zelf wat er met je content gebeurt en met wie je deelt en hoe vaak. De content die je deelt kan bewerkt en verspreid worden door je partners. Wil je hierin specifieke beperkingen dan is het van belang goede redactionele afspraken te maken met je partners.
Ja dat kan. Het Virtueel Mediahuis richt zich primair op de doelgroep burgerjournalisten, media-initiatieven van bewoners in wijken of bewonersgroepen, lokale omroep, evenementen, gemeente Den Haag, regionale omroep, citymarketing, cultuur- en maatschappelijke organisaties.
Het Virtueel Mediahuis staat open voor deelname van en samenwerking met commerciële bedrijven. Mogelijk zijn er wel kosten aan verbonden.

Neem voor meer informatie contact op.

Veel gestelde vragen